Tyto hasicí přístroje jsou vhodné pro:

Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín.
Třída C
Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan.

Zobrazeny 3 výsledky