SACLON je mix získaný z chemických produktů HFC (HydroFluorCarbor). Je to absolutně ekologický a nekorozní plyn, který díky svému specifickému složení nemá žádné limity trvanlivosti či spotřebování, neškodí ozónu a nepatří do skupiny plynů, které jsou zakázány kvůli jejich škodlivosti vůči ozónu. Tento plyn je vhodný jako náplň do hasicích přístrojů nebo fixních – stabilních hasících zařízení. Používá se při hašení požárů třídy A (pevné látky), B (kapalné látky), je vhodný pro hašení zařízení pod napětím a skupiny F (požár rostlinných a živočišných tuků). SACLON neničí materiály jako bronz, obrazy, oblečení, tapiserie, umělecká díla, nemá žádnou barvu a je do něj přidána vůně borovice. Tento plyn snižuje hladinu kyslíku pod 14%, což je práh pod kterým nemá oheň šanci hořet. Je vhodný pro hašení elektrických rozvoden, jemné mechaniky, serveroven, elektroniky, archivů a míst, kde se nachází větší množství počítačů a nejrůznějšího elektronického vybavení, které by se mohlo poškodit nebo znehodnotit běžnými hasicími prostředky.

Výhody:

Hasí v několika sekundách
Nezanechává stopy
Použitelný v prostorech obývanými lidmi – není toxický

Vhodné pro: kanceláře, knihovny, archívy, muzea, serverovny
Splňuje Normy: ISO 9094-1:2003 a ISO 9094-2:2002, NFPA 2001 a 2008 – UNI EN 15004
Teplotní rozmezí: -20°C až +60°C

Zobrazeno 5 výsledků