Tyto hasicí přístroje jsou vhodné pro:

Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím – papír, dřevo, textil
Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín.

Pěnové hasicí přístroje se nesmí používat pro hašení elektrických zařízení pod proudem! Stejně tak se nesmí použít k hašení materiálů spadajících do třídy C, například acetylen, vodík, metan, propan, protože by mohlo dojít k explozi!

Zobrazeny 2 výsledky