Použití hasicího přístroje

Hasicí přístroj je využíván pro hašení požárů. Vždy by měl být dostupný na snadno viditelném a volně přístupném místě. Hasicí přístroje se dělí na několik typů, proto je třeba si uvědomit jaký přístroj využít na určitý druh požáru. V první části se naleznete rozdělení hasicích přístrojů a ve druhé univerzální návod na použití hasicího přístroje.

Pokud stále zvažujete nákup hasicího přístroje, zde  se můžete podívat, jak může zachraňovat životy

Rozdělení hasicích přístrojů podle typu požáru

Pevné látky

Všechny typy hasicích přístrojů.

Kapalné látky

Všechny typy hasicích přístrojů, vodní hasicí přístroj nevhodný.

Hořlavé plyny

Všechny typy hasicích přístrojů, vodní hasicí přístroj a přístroj na jedlé tuky nevhodný.

Lehké kovy

Lehké kovy jsou zakázané hasit jakýmkoliv typem hasicího přístroje.

Jedlé tuky

Speciálně vytvořený typ hasicího přístroje sloužící k hašení jedlých tuků. Ostatní přístroje jsou zakázané nebo nevhodné. V krajní nouzi lze použít pěnový nebo FE-36 hasicí přístroj.

Silnoproud

Vodní a pěnové hasicí přístroje jsou zakázané.

Slaboproud

Zakázaný vodní a pěnový hasicí přístroj, práškový přístroj je nevhodným.

Rozdělení hasicích přístrojů podle typu hasicí látky

*Vodní – voda a uhličitan draselný, nejméně účinný

*Pěnový – voda s pěnidlem, při provzdušnění vytváří pěnu, ta znemožní přístupu kyslíku k požáru

*Práškový – výhodou je nevodivost, lze hasit elektrická zařízení

*Sněhový – hasivem je oxid uhličitý

*Halotronové – nesmí se využívat v uzavřených prostorách – obsahuje jedovatou látku

Bezpečné využití hasicího přístroje

Pokud zpozorujete v okolí požár, je důležité vědět jak správně využít hasicí přístroj.  Nejdříve musíte hasicí přístroj sejmout z držáku. Poté jej namíříte na zdroj požáru. Dále musíte odjistit páku ventilu. Toho docílíte tím, že trhnutím odstraníte zajišťovací kolík. Nyní je přístroj připraven k použití.

Důležité je dbát na správné držení hasicího přístroje. Přístroj je třeba držet za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní ovládací páku ventilu. Dále stisknete páku ventilu. Proud je třeba směřovat na zdroj požáru. Pokud hasíte v uzavřených prostorách, snažte se stoupnout zády k únikovému východu, v případě, že se požár rozšíří. Pokud se požár rozšíří, ukončete hašení a vytočte 112 (Číslo tísňového volání).

Pro správné využití hasicího přístroje je třeba provádět pravidelné kontroly.  Ty by se měli konat každý rok. U vodních a pěnových hasicích přístrojů je doba doporučené kontroly alespoň jednou za tři roky.

Jak zvolit správný požární hlásič

Nejprve je dobré si uvědomit, proč si vlastně takový požární hlásič vybrat. Pokud Vám jakoukoli nešťastnou náhodou začne hořet váš dům/byt, rozhodují vteřiny, jestli to skončí katastrofou, nebo historkou, nad kterou se společně zasmějete s přáteli. Právě požární hlásič, dokáže tento problém

spolehlivě vyřešit. A nyní si pojďme vysvětlit, podle čeho vybírat ten správný požární hlásič pro Vás!

Ale také je dobré si uvědomit, jak je řečeno zde, že by se člověk neměl spoléhat pouze na požární hlásič.

Rozdělení podle druhu požárů

Požární hlásiče se v této kategorii dělí na dva druhy, tedy dle toho, co způsobí aby zařízení vyvolalo poplach.

1. Manuální hlásič požárů-jeho uplatnění je zejména ve veřejných prostorách, NIKOLI domácnostech. Jedná se o ono „červené tlačítko“ na chodbách.

2. Automatický hlásič požárů-tento typ upozorňuje na požár automaticky.

Povinnost ze zákona

Mnoho lidí toto netuší, ale od roku 2008 je zákonná povinnost, mít onen požární hlásič nainstalovaný v novostavbě, popřípadě v budově, jenž prošla kompletní rekonstrukcí.

Způsob zajištění zdroje energie

1. Autonomní požární hlásič-tento typ funguje na baterie, jeho pořizovací cena je tedy nejmenší. Avšak neustálý nákup a kontrola baterii, pořizovací cenu rychle přeroste.

2. Drátový požární hlásič-jak již název vypovídá, tento typ bere energii z napájení přes drátový kabel. Nevýhodou je pořizovací cena a poměrně složitější montáž přístroje.

3. Bezdrátový požární hlásič-napájení tohoto přístroje je zařízeno akumulátorem. většinou je schopné také varovat o požáru prostřednictvím SMS zprávy nebo mobilní aplikace. Ale stejně jako u autonomního, je zde třeba kontrolovat a měnit baterie.

Maximální účinná vzdálenost

Zde platí, že s cenou úměrně roste i účinný dosah. Začíná na 10m ale pokud jste ochotni si připlatit, je možných až 300m.

Požární spektrum

Tímto pojmem se rozumí, kolik druhů požárů je zařízení schopné odhalit. Tedy v domácnosti se najde mnoho druhů látek a všechny vyvolávají jiné druhy požárů.

Hlasitost

Zde není příliš široký výběr, jelikož většina zařízení obsahuje alarm o hlasitosti 85 dB.