Druhý hasicích přístrojů

Na začátek je dobré si vysvětlit, jaké vlastně druhy požárů existuji.

Rozdělují se na jednotlivé kategorie:

 1. organické nebo pevné materiály(dřevo, plast, papír)
 2. hořlavé kapaliny(benzín, olej, barvy, nafta)
 3. hořlavé plyny(propan, butan, metan)
 4. hořlavé kovy(hořčík, lithium, sodík, draslík, hliník)
 5. oleje a tuky navaření(rostlinný olej, sádlo, máslo)

A teď již k samotným druhům

 1. Vodní hasicí přístroj

Jak již název vypovídá, jedná se o hasicí přístroj, který je naplněn vodou. Jsou vhodné pouze pro požáry třídy A, tedy proti požárům, kde jsou pevné látky. Naopak se nesmí použít na hliníkové slitiny, hořčík, elektrické spotřebiče pod napětím, hořící kovy, tuky a oleje.

 1. Práškový hasící přístroj

Zde je účinnou látkou prášek, jenž je hnaný plynem. A ten tepelným výbuchem ochlazuje hořící plameny.  Je určen pro požáry třídy A, B, C. tedy proti požárům. které jsou pevné. Ale jsou zakázány na alkalické kovy, sypké materiály a také elektrické spotřebiče, pod napětím.

 1. Pěnový hasící přístroj

Je založen hlavně na vodní bázi a obsahuje pěnidlo, které vytváří pěnu a hlavně pohlcuje plameny. Také izoluje hořící látku od přístupu ke kyslíku, timpádem se požár nerozšíří. Je vhodný pro požáry typu A a B. Naopak se nesmí používat na počítače a obecně elektroniku pod napětím a také na alkalické kovy.

 1. Sněhový hasící přístroj CO2

Obsahuje oxid uhličitý a liší se od ostatních typů svou hadicí. Používají se proti požárům třídy B a elektrickým požárům. Je ale zakázán na požáry, které jsou lehké nebo obsahují hliník, hořlavý prach nebo sypké látky.

 1. Plynový hasící přístroj

Tento hasicí přístroj obsahuje dusík a vyznačuje se výbornou schopnosti hasit, je přímou náhradou zakázaného halonového hasicího přístroje. Využívá se pro požáry A, B a C. Dokonce také pro elektrické zazřízení.

 1. Chemický hasicí přístroj

Je v Česku skoro k nenalezení, obsahuje draslík a ten je velice účinný, jelikož má schopnost uhasit oheň s obrovskou teplotou. Nesmí se používat pouze na elektrická zařízení pod proudem.